För anslag från Hakon Swenson stiftelsen gäller följande villkor: ​

För anslag från Hakon Swenson stiftelsen till Forskningsprojekt gäller följande villkor: